Bảng Giá


Chi phí nhập 1 đơn hàng từ Trung Quốc  qua Orderbaobao được tính như sau:CHI PHÍ ĐƠN HÀNG = TIỀN HÀNG(1) + PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC(2) + PHÍ MUA HÀNG(3) + CƯỚC VẬN CHUYỂN TRUNG QUỐC VỀ VIỆT NAM(4)


Chi tiết :

1.Tiền hàng : Là giá hàng được niêm yết trên website hoặc giá do Quý khách hàng đã thỏa thuận được với nhà cung cấp Trung Quốc.


2.Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc : Là phí vận chuyển hàng từ nhà cung cấp Trung Quốc về đến kho hàng của Orderbaobao tại Trung Quốc.Phí vận chuyển này theo phí của nhà cung cấp Trung Quốc trên website.Orderbaobao sẽ cập nhật phí vận chuyển nội địa vào đơn hàng khi đặt mua với nhà cung cấp Trung Quốc.


3.Phí dịch vụ mua hàng = TIỀN HÀNG(1) * % PHÍ DỊCH VỤ


*Lưu ý:

- Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.


4.Cước vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Việt Nam:

*Lưu Ý:

 - Mọi mặt hàng đều có cân nặng thực tế và cân nặng quy đổi theo khối.Cân nặng  được áp dụng tính phí   là mức cân nặng cao hơn giữa cân nặng cao hơn giữa cân nặng thực và cân nặng quy đổi.Cân nặng quy   đổi được tính theo công thức:

  Kg = (dài(cm) * rộng(cm) * cao(cm))/6000.

 - Đơn giá cước cân nặng được tính trên tổng cân nặng của các kiện theo đơn hàng.

- Cước cân nặng vận chuyển TQ – VN là cước được tính từ kho TQ của Order Bảo Bảo về đến Kho Hà Nội  của Order Bảo Bảo.


*Lưu ý :

- Order Bảo Bảo không cam kết kiểm tra chật liệu,thống số kỹ thuật ,chất lượng sản phẩm,hàng fake hàng nhái,thương hiệu sản phẩm.

- Orderbaobao sẽ hoàn tiền 100% tiền hàng cho khách hàng chọn sử dụng dịch vụ kiểm đếm khách hàng nhận hàng thấy có sai lệch về số lượng và thuộc tính hàng hóa Orderbaobao đã cam kết kiểm đếm.