Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Sau khi tạo được tài khoản khách hàng và hoàn tất cài đặt công cụ,Anh chị tiến hành đặt hàng bằng công cụ.
nếu bạn nào chưa tạo được tài khoản có thể xem lại tại:

https://orderbaobao.com/chuyen-muc/huong-dan/cach-dang-ki-tai-khoan
https://orderbaobao.com/chuyen-muc/huong-dan/huong-dan-cai-dat-cong-cu 

Bước 1: truy cập website taobao, 1688, mall 


https://world.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.1e342c1cBK31TA

B2: Chọn sản phẩm mình muốn đặt hàng, lúc này công cụ sẽ tự động tính giá tiền dựa theo tỉ giá cập nhật hàng ngày.
B3: Anh chị vào giỏ hàng để xem lại sản phẩmB4: Xác nhận lại phí phát sinh và chốt đơn hàngBước 5: Đặt cọc sản phẩm.Sau khi hoàn tất đặt cọc bên sẽ order hàng choanh chị và trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật qua email.